Η λειτουργία Google Consent Mode V2, η οποία παρουσιάστηκε στα τέλη του 2023, αποτελεί σημαντική πρόοδο στη διαχείριση των δεδομένων και της ιδιωτικότητας των χρηστών στο ψηφιακό τοπίο. Αυτή η καινοτόμος αναβάθμιση δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική αλλαγή, αλλά μια απάντηση στους εξελισσόμενους κανονισμούς ψηφιακής ιδιωτικότητας και στη συναίνεση των χρηστών. Καθίσταται υποχρεωτική για τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες της Google από τον Μάρτιο του 2024, σηματοδοτώντας μια απαραίτητη αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης της διαδικτυακής συναίνεσης.

Τι είναι το Google Consent Mode V2;

Το Google Consent Mode V2 είναι μια βελτίωση του αρχικού Google Consent Mode, που έχει σχεδιαστεί για την καλύτερη συμμόρφωση με τους κανονισμούς απορρήτου δεδομένων και τη συναίνεση των χρηστών. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στους ιστότοπους να κοινοποιούν αποτελεσματικά τις προτιμήσεις συγκατάθεσης των χρηστών για τα cookies στο Google Tag Manager. Σε αντίθεση με τη προηγούμενη έκδοση, η έκδοση V2 επιβάλλει τη συμμόρφωση για τους ιστότοπους που χρησιμοποιούν υπηρεσίες της Google, τονίζοντας τη δέσμευση της Google για την ενίσχυση του απορρήτου των χρηστών και τη διασφάλιση τυποποιημένων πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα που βασίζονται στη συγκατάθεση.

Βασικά χαρακτηριστικά του Google Consent Mode V2

Νέες παράμετροι

Εισάγει δύο νέες παραμέτρους – ad_user_data και ad_personalization – παράλληλα με τις υπάρχουσες (analytics_storage και ad_storage).

Ενισχυμένο απόρρητο χρήστη

Αυτές οι νέες παράμετροι επιτρέπουν στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους, διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα αποστέλλονται στις υπηρεσίες της Google μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη.

Υποχρεωτική εφαρμογή

Ένα σημαντικό βήμα προς τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ψηφιακής διαφήμισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδίως στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Γιατί έχει σημασία η λειτουργία συναίνεσης Google Consent Mode V2

Η εισαγωγή του Google Consent Mode V2 αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στον τρόπο αλληλεπίδρασης των ιστότοπων με τις υπηρεσίες της Google, εστιάζοντας περισσότερο στη συγκατάθεση και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών. Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως ο GDPR στην ΕΕ και ο CCPA στην Καλιφόρνια, διασφαλίζοντας ότι οι ιστότοποι συμμορφώνονται με τους νόμους αυτούς, ενώ παράλληλα επωφελούνται από τις πληροφορίες και τις δυνατότητες δεδομένων της Google. Με την προθεσμία συμμόρφωσης να πλησιάζει, η κατανόηση και η εφαρμογή αυτού του νέου προτύπου είναι απαραίτητη για τους διαχειριστές ιστοσελίδων, ιδίως εκείνων στον ΕΟΧ.

Επιλογές εφαρμογής για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων

Η ισχύς του Consent Mode v2 έγκειται επίσης στην ελαχιστοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται πριν από τη συναίνεση. Για αυτό θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα Google Tags φορτώνονται πριν από τη συγκατάθεση. Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας συναίνεσης θα αλλάξουν τη συμπεριφορά των Google Tags. Ο αποκλεισμός των Google Tags από τη φόρτωση πριν από τη συγκατάθεση δεν θα σας δώσει το πλεονέκτημα που θα μπορούσε να σας δώσει η λειτουργία συναίνεσης Google Consent Mode V2. Για παράδειγμα, φορτώνοντας τις ετικέτες του GA4 πριν από τη συγκατάθεση, θα είστε σε θέση να συλλέξετε τυποποιημένα δεδομένα για να καλύψει τα κενά για τα δεδομένα που λείπουν, εάν οι χρήστες σας αρνηθούν τη συγκατάθεση.

Βασική εφαρμογή

Σύμφωνα με αυτή την επιλογή, εάν οι χρήστες συναινούν στα cookies, η ιστοσελίδα λειτουργεί κανονικά, ενεργοποιώντας όλες τα tags και συλλέγοντας δεδομένα. Εάν δεν δοθεί συγκατάθεση, η συλλογή δεδομένων διακόπτεται. Οι διαχειριστές ιστοσελίδων πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια πλατφόρμα διαχείρισης συναίνεσης (CMP), να διαμορφώσουν την ιστοσελίδα τους ώστε να απενεργοποιούν τα Tags του Google Analytics 4 (GA4) όταν απορρίπτονται τα cookies και να ενσωματώσουν μια ‘προειδοποίηση’ συναίνεσης.

Προηγμένη εφαρμογή

Αυτή η μέθοδος επιτρέπει τη μετάδοση ανώνυμων, χωρίς cookieless pings για τυποποίηση δεδομένων, ακόμη και χωρίς συγκατάθεση cookie. Απαιτεί τη χρήση ενός CMP, την προσαρμογή του ιστότοπου ώστε να αποτρέπει τη ρύθμιση των cookies GA4 σε περίπτωση άρνησης συγκατάθεσης, αλλά να περνάει μια ‘προειδοποίηση’ συγκατάθεσης στην Google, και την ενεργοποίηση της αποστολής cookieless pings.

Το Google Consent Mode V2 είναι ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για τους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων που ‘περιηγούνται’ στο σύνθετο τοπίο της ψηφιακής ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων. Η εφαρμογή της είναι ζωτικής σημασίας για τη συμμόρφωση, προσφέροντας μια πιο ανεπτυγμένη προσέγγιση για το χειρισμό των δεδομένων των χρηστών και της συναίνεσης και διαμορφώνοντας το μέλλον της ψηφιακής διαφήμισης και της ανάλυσης δεδομένων.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το Google Consent Mode V2;

Το Google Consent Mode V2, που παρουσιάστηκε στα τέλη του 2023, είναι μια ενημερωμένη έκδοση του αρχικού Consent Mode της Google. Επιτρέπει στους ιστότοπους να κοινοποιούν τις προτιμήσεις συγκατάθεσης cookie των χρηστών στις υπηρεσίες της Google, όπως οι διαφημίσεις Google και τα Analytics, με πιο αποτελεσματικό και συμβατό με το απόρρητο τρόπο. Η χρήση της είναι υποχρεωτική για τους ιστότοπους που χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες της Google από τον Μάρτιο του 2024.

Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά στο Google Consent Mode V2;

Το Google Consent Mode V2 εισάγει νέες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των ad_user_data και ad_personalization, εκτός από τις υπάρχουσες analytics_storage και ad_storage. Αυτές οι παράμετροι προσφέρουν ενισχυμένο έλεγχο των δεδομένων χρήστη και της εξατομίκευσης της διαφήμισης βάσει της συγκατάθεσης του χρήστη.

Είναι η λειτουργία συναίνεσης Google Consent Mode V2 υποχρεωτική για όλους τους ιστότοπους;

Ναι, η εφαρμογή του Google Consent Mode V2 είναι υποχρεωτική έως τον Μάρτιο του 2024 για όλους τους ιστότοπους που χρησιμοποιούν υπηρεσίες της Google, όπως οι διαφημίσεις Google και το Google Analytics. Η απαίτηση αυτή διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί απορρήτου δεδομένων και ενισχύει το απόρρητο των χρηστών.

Πώς επηρεάζει η λειτουργία Google Consent Mode V2 την παρακολούθηση δεδομένων και το απόρρητο;

Η λειτουργία Google Consent Mode V2 επηρεάζει την παρακολούθηση δεδομένων επιτρέποντας στους ιστότοπους να προσαρμόζουν τα Google Tags βάσει της συγκατάθεσης των χρηστών. Εάν ένας χρήστης συναινεί στα cookies, πραγματοποιείται κανονική συλλογή δεδομένων. Εάν η συγκατάθεση απορριφθεί, η συλλογή δεδομένων περιορίζεται για την προστασία του απορρήτου του χρήστη, με τα Google Tags να λειτουργούν σε περιορισμένη λειτουργία.

Ποιες είναι οι επιλογές υλοποίησης για τη λειτουργία συναίνεσης Google Consent Mode V2;

Υπάρχουν δύο επιλογές υλοποίησης για τη λειτουργία συναίνεσης Google Consent Mode V2: Βασική και Σύνθετη. Η βασική υλοποίηση περιλαμβάνει πλήρη συλλογή δεδομένων με τη συγκατάθεση του χρήστη και καμία συλλογή δεδομένων χωρίς αυτή. Η προηγμένη υλοποίηση επιτρέπει περιορισμένη, ανώνυμη συλλογή δεδομένων χωρίς συγκατάθεση για σκοπούς τυποποίησης, με σεβασμό του απορρήτου των χρηστών.

Τι προσφέρει η λύση μας

 • Κανόνες γεωγραφικής στόχευσης

  Δείξτε το σωστό μήνυμα συγκατάθεσης σε κάθε επισκέπτη. Στοχεύστε τους χρήστες με βάση την τοποθεσία τους.

 • Αυτόματος αποκλεισμός scripts και cookies

  Αποκλείστε την παρακολούθηση όταν χρειάζεται. Βεβαιωθείτε ότι δεν παραβιάζετε το νόμο παρακολουθώντας χρήστες που δεν δήλωσαν τη συγκατάθεσή τους.

 • Ανιχνευτής cookies & scripts

  Σαρώστε τον ιστότοπό σας για scripts παρακολούθησης και cookies. Ενημερώστε τους επισκέπτες σας για τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείτε τα δεδομένα τους.

 • Πολύγλωσσο

  Το κείμενο του front-end είναι μεταφρασμένο σε 25 γλώσσες. Προσθέστε οποιαδήποτε επιπλέον γλώσσα χρειάζεστε. Λειτουργεί και με το WPML ή οποιοδήποτε πολύγλωσσο πρόσθετο του WordPress.

Διαμορφώστε τη φόρμα της συγκατάθεσης όπως την χρειάζεστε

Κάθε “Κανόνας” μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικό τύπο συγκατάθεσης

Απλή ενημέρωση

Εμφανίστε ένα banner που ενημερώνει τους χρήστες σας ότι χρησιμοποιείτε σψριπτσ, cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης.

Επιλογές:

 • Απόκρυψη κατά την κύλιση
 • Εμφάνιση του συνδέσμου της πολιτικής δεδομένων

Ενημέρωση και αποχώρηση

Εμφάνιση ενός banner που ενημερώνει τους χρήστες σας ότι χρησιμοποιείτε scripts, cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης. Δώστε τους τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από την παρακολούθηση και να επιλέξουν ποιες κατηγορίες σεναρίων και cookies επιτρέπουν.

Επιλογές:

 • Απόκρυψη κατά την κύλιση
 • Εμφάνιση του συνδέσμου της πολιτικής δεδομένων
 • Κουμπί: εμφάνιση μικρού κουμπιού συγκατάθεσης μετά το κλείσιμο του banner
 • Εμφάνιση του κουμπιού “Άρνηση όλων”

Ρωτήστε πριν από την παρακολούθηση

Αποκλείστε την παρακολούθηση και ζητήστε άδεια για τη χρήση scripts, cookies και τεχνολογιών παρακολούθησης. Αφήστε τους χρήστες σας να τα επιτρέψουν όλα ή να επιλέξουν ποιες κατηγορίες επιτρέπουν.

Επιλογές:

 • Απόκρυψη κατά την κύλιση
 • Εμφάνιση του συνδέσμου της πολιτικής δεδομένων
 • Κουμπί: Εμφάνιση μικρού κουμπιού συγκατάθεσης μετά το κλείσιμο του banner
 • Εμφάνιση του κουμπιού “Απαγόρευση όλων”
 • Παρακολούθηση “Analytics” πριν από τη συγκατάθεση
 • Αποκλεισμός του περιεχομένου της σελίδας πριν από τη συγκατάθεση

Αποκλείστε τα scripts παρακολούθησης και τα cookies όταν χρειάζεται

Τα cookies και τα scripts παρακολούθησης οργανώνονται σε κατηγορίες και οι επισκέπτες σας μπορούν να δηλώσουν τη συγκατάθεσή τους για όλες ή για κάθε κατηγορία

Έξυπνη τεχνολογία αποκλεισμού scripts

Ελέγξτε τα πιο συνηθισμένα scripts και cookies.

Το πρόσθετο μπορεί να αναγνωρίζει και να μπλοκάρει αυτόματα τα πιο συνηθισμένα scripts και cookies.

Σάρωση των scripts και cookies

Σαρώστε την ιστοσελίδα σας για προκαθορισμένα scripts, χειροκίνητα ρυθμισμένα scripts και τυχόν cookies.

Χρησιμοποιήστε shortcodes για να εμφανίσετε τα scripts και τα cookies, ενημερώνοντας τους χρήστες σας σχετικά με αυτά.

Χειροκίνητη προσθήκη cookies ή scripts παρακολούθησης

Προσθέστε scripts και cookies χειροκίνητα όταν χρειάζεται.

Γραμματοσειρές Google και GDPR

Το API της Google Fonts μπορεί να παρακολουθεί τις IP των επισκεπτών σας και να παραβιάζει το GDPR

Σαρώστε τον ιστότοπό σας για γραμματοσειρές Google

Η λύση μας μπορεί να σαρώσει τον ιστότοπό σας και να εντοπίσει το Google Fonts API

Ενημερώστε και ζητήστε άδεια

Μπορείτε να ενημερώνετε τους επισκέπτες σας σχετικά με τη χρήση των γραμματοσειρών Google και να ζητάτε την άδειά τους όταν χρειάζεται.

Αντικατάσταση με γραμματοσειρές που φιλοξενούνται τοπικά

Εάν ένας επισκέπτης δεν δίνει έμφαση στις γραμματοσειρές Google, το πρόσθετο μπορεί να τις αντικαταστήσει με γραμματοσειρές που είναι αποθηκευμένες τοπικά, στην ιστοσελίδα σας.

Λειτουργία Google Consent Mode V2

Χρησιμοποιήστε τo Google Consent Mode V2 για tags που ενεργοποιούνται από το PixelYourSite

Λειτουργεί με το PixelYourSite

Τα Tags του Google Analytics και του Google Ads που ενεργοποιούνται από το πρόσθετο PixelYourSite μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία Google Consent Mode V2.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία συναίνεσης αντί του αποκλεισμού

Η λύση μας δεν θα μπλοκάρει τα tags της Google όταν λείπει η συγκατάθεση, αλλά αντ’ αυτού θα δώσει εντολή στο PixelYourSite να στείλει τις παραμέτρους συγκατάθεσης με την τιμή “denied”.

Η Google θα επεξεργαστεί τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο

Όταν η συγκατάθεση απορρίπτεται, δεν θα οριστούν νέα cookies για διαφημιστικούς σκοπούς. Επιπλέον, τα cookies τρίτων που είχαν προηγουμένως οριστεί στο google.com και στο doubleclick.net δεν θα χρησιμοποιούνται παρά μόνο για σκοπούς spam και απάτης. Τα δεδομένα που αποστέλλονται στη Google θα εξακολουθούν να περιλαμβάνουν την πλήρη διεύθυνση URL της σελίδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών για κλικ σε διαφήμιση στις παραμέτρους URL.

Προκαθορισμένοι κανόνες

Το πρόσθετο παρέχεται με έτοιμους κανόνες που στοχεύουν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Μπορούμε να τους επεξεργαστούμε ή να τους προσαρμόσουμε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Κανόνας GDPR

Οι επισκέπτες που προέρχονται από χώρες με GDPR θα κληθούν να συμφωνήσουν στην παρακολούθηση. Τα scripts και τα cookies θα μπλοκάρονται μέχρι να δοθεί η συγκατάθεση. Η συγκατάθεση μπορεί να δοθεί για όλες ή για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως Analytics, Marketing, Embedded Video, Facebook Advanced Matching ή server-side events.

Κανόνας CCPA

Οι επισκέπτες από την Καλιφόρνια θα ενημερώνονται για την παρακολούθηση. Μπορούν να συμφωνήσουν ή να μπλοκάρουν τα scripts παρακολούθησης και τα cookies. Η συγκατάθεση μπορεί να δοθεί για όλες ή για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως Analytics, Marketing, Embedded Video, Facebook Advanced Matching ή server-side events.

Κανόνας για τον υπόλοιπο κόσμο

Οι επισκέπτες θα ενημερώνονται για τα scripts και τα cookies.

Δημιουργία προσαρμοσμένων κανόνων

Μπορείτε να διαμορφώσετε τους δικούς σας κανόνες που στοχεύουν σε χώρες ή περιοχές.

Τοποθεσίες-στόχοι

Δημιουργούμε τους δικούς σας κανόνες με βάση την τοποθεσία του επισκέπτη.

Χρήση του σωστού τύπου συγκατάθεσης

Κάθε κανόνας μπορεί να έχει διαφορετικό τύπο συγκατάθεσης:

 • Απλή ενημέρωση
 • Ενημέρωση και αποχώρηση
 • Ρωτήστε πριν από την παρακολούθηση

Έξυπνες επιλογές

Πείστε τους επισκέπτες σας να συμφωνήσουν στην παρακολούθηση με έξυπνες επιλογές όπως:

 • Αποκλεισμός της κύλισης πριν δηλώσουν η συγκατάθεση
 • Επιτρέψτε στους επισκέπτες σας να αλλάξουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή
 • Εμφάνιση ή απόκρυψη του συνδέσμου απορρήτου
 • Εμφάνιση ή απόκρυψη του κουμπιού Άρνηση όλων
 • Κλείσιμο κατά την κύλιση
 • Διαχωρισμός της συγκατάθεσης για κάθε κατηγορία scripts και cookies
 • Διαφορετικό κείμενο για κινητά και υπολογιστές
 • Επιλογή ή διαμόρφωση του σωστού προτύπου

Η λύση της DMA είναι η κατάλληλη για κάθε ιστοσελίδα WordPress

Η άδειά σας θα ισχύει για ένα έτος. Οι ενημερώσεις, η υποστήριξη και η ενεργοποίηση της άδειας χρήσης απαιτούν έγκυρη άδεια χρήσης. Μπορείτε να ακυρώσετε τις ανανεώσεις ανά πάσα στιγμή.

Γιατί να μας επιλέξετε

 • Κανόνες γεωγραφικής στόχευσης

 • Έτοιμοι κανόνες: GDPR, CCPA, υπόλοιπος κόσμος
 • Προσαρμοσμένοι κανόνες
 • Διαφορετικοί τύποι συγκατάθεσης: Ενημέρωση, Ενημέρωση και εξαίρεση, Ρωτήστε πριν από την ανίχνευση
 • Προεπιλεγμένα ή προσαρμοσμένα πρότυπα

 • Αυτόματος αποκλεισμός scripts
 • Προσαρμοσμένος αποκλεισμός scripts
 • Αποθήκευση αποδείξεων συναίνεσης

 • Στατιστικά στοιχεία συγκατάθεσης

 • Ανιχνευτής scripts και cookies
 • ΝΕΟ: Λειτουργία συγκατάθεσης Google (Google Analytics, Google Ads)

 • ΝΕΟ: Πολυγλωσσική υποστήριξη