Ενώ μια στρατηγική περιεχομένου θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποιο είναι το κοινό-στόχος της εταιρείας σας και πού, πώς και γιατί να το προσεγγίσετε, ο συντακτικός σχεδιασμός καθοδηγεί την τακτική εκτέλεση του. Ένα σχέδιο περιεχομένου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διαχείριση των κοινωνικών μέσων και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας. Πώς μπορεί να σας βοηθήσει;

Γνωρίζετε τι να δημοσιεύσετε

Το «τι» είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του προγραμματισμού περιεχομένου. Δεν πρόκειται να ενδιαφέρονται όλοι για επανειλημμένες δημοσιεύσεις σχετικά με τα προϊόντα σας, τουλάχιστον όχι αμέσως. Στην πραγματικότητα, ο καλύτερος τρόπος για να προσελκύσετε νέο ακροατήριο είναι μέσω περιεχομένου που τους προσελκύει. Ένας προγραμματισμός περιεχομένου θα σας συμβουλεύει επίσης για:

  • Θέματα
  • Θεματικές Ενότητες

Γνωρίζετε πότε πρέπει να δημοσιεύσετε

Ανάλογα με τη φύση του προϊόντος και των υπηρεσιών σας, το κοινό-στόχος σας θα είναι πιο ενεργό στα κοινωνικά μέσα ή στον ιστότοπό σας σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και της εβδομάδας. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να συνδέσετε το περιεχόμενό σας με μεγάλες εκδηλώσεις όλο το χρόνο. Ένα σχέδιο περιεχομένου περιγράφει τα σωστά θέματα για την κατάλληλη στιγμή. Όσον αφορά τα στοιχεία χρόνου στο σχέδιο σας (μερικές φορές αναφέρεται ως “ημερολόγιο περιεχομένου”), καλύπτει:

  • Συχνότητα δημοσιεύσεων
  • Στιγμές που πρέπει να γίνουν οι δημοσιεύσεις
  • Εκδηλώσεις / Ημερομηνίες

Γνωρίζετε πώς να δημοσιεύσετε

Το κοινό-στόχος σας συμπεριφέρεται διαφορετικά ανάλογα με τις πλατφόρμες, τα κανάλια και τις συσκευές τους. Ο προγραμματισμός του περιεχομένου θα εστιάσει στο “πώς” πίσω από κάθε μεμονωμένη ανάρτηση:

  • Κανάλι / Πλατφόρμα (blog, Facebook, Twitter κ.λπ.)
  • Δομή
  • Μedia (εικόνα, βίντεο, gif κ.λπ.)

Θέλετε να κάνετε editorial planning; Επικοινωνήστε μαζί μας για να αρχίσετε να φτιάχνετε μαζί μας το πρόγραμμα του περιεχομένου σας!