Ξέρεις τι λειτουργεί. Γιατί να μην λειτουργήσει και σε άλλη αγορά;

Η ομάδα της DMA κατέχει ειδικές γνώσεις σχετικά με το PPC. Με αυτές τις γνώσεις, και με εξειδικευμένους γλωσσολόγους θα σας βοηθήσουμε να επεκτήνετε το PPC σας σε παγκόσμια κλίμακα.

Έχουμε εργαστεί με την Google και εξωτερικούς μεταφραστές για χρόνια. Έτσι σήμερα μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι εκστρατείες του PPC μεταφράζονται με ακρίβεια και σε λογικές τιμές.

Η Digital Marketing Agency (DMA) εξασφαλίζει ότι το πολύγλωσσο PPC θα είναι εύκολο για τους πελάτες μας. Είναι σημαντική η σωστή ορολογία στο κείμενο και οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείται. Ακόμη, έχει μεγάλη σημασία το αντίγραφο διαφήμισης, στο οποίο οι εξωτερικοί μεταφραστές μας μπορούν να σας βοηθήσουν. Στη συνέχεια, διασφαλίζουμε ότι οι βέλτιστες πρακτικές εφαρμόζονται σε λογαριασμούς για βαθμολογίες υψηλής ποιότητας και μετατροπές.