Παίξτε το εκ του Ασφαλούς, Κάντε έναν Έλεγχο

Ένας λογαριασμός PPC έχει πολύπλοκες ρύθμισης. Έχει πολλούς διαφορετικούς παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν για να επιτύχετε πολλά πραγματα. Μερικά παραδείγματα είναι:

  • να μειωθούν οι απώλειες κόστους
  • να αυξηθεί το CTR(click through rate)
  • να βελτιωθεί η βαθμολογία ποιότητας
  • να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρησή σας

Τις περισσότερες φορές υπάρχει κάτι που μπορεί να βελτιωθεί. Τα συνηθισμένα λάθη που διαπιστώσαμε είναι τα ακόλουθα:

  • λανθασμένοι τύποι αντιστοίχισης
  • κακή χρήση αρνητικών λέξεων
  • αντίγραφα διαφημίσεων χαμηλής ποιότητας
  • εσφαλμένη χρήση της σελίδας προορισμού (landing page)
  • υπέρβαση του δικτύου προβολής μέσω κακής στοχοθετημένης τοποθέτησης

Θα εξετάσουμε την τρέχουσα ρύθμιση του PPC και θα εντοπίσουμε τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν. Δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι επενδύετε τον προϋπολογισμό σας αποτελεσματικά.

Επίσης, εξετάζουμε το set up του Google Analytics, διασφαλίζοντας ότι όλες οι καμπάνιες του PPC παρακολουθούνται σωστά. Ελέγχουμε αν οι στόχοι έχουν ρυθμιστεί σωστά. Έτσι θα μπορείτε να προσδιορίσετε πόσο αποτελεσματικές είναι οι συγκεκριμένες καμπάνιες του PPC για την επιχείρησή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον έλεγχο του PPC μας και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για τη βελτίωση του και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.