Ιδέες που Εμπνέουν Ιστορίες

Μετά από μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των στόχων σας, των ανταγωνιστών σας και του κοινού-στόχου, δημιουργούμε ιδέες δημιουργικού περιεχομένου χρησιμοποιώντας τα πιο κατάλληλα μορφότυπα περιεχομένου για τους υπάρχοντες και τους δυνητικούς πελάτες σας. Όποια μορφή και αν επιλέξετε, θα συνεργαστούμε μαζί σας για να βρείτε την καλύτερη οπτική, τον τόνο της φωνής, τη χρήση των μέσων και το στυλ.

  • Άρθρα σε blog
  • Σχετικό “Αειθαλές” περιεχόμενο – Evergreen Content
  • Βίντεο
  • Curated Story Hubs
  • Microsites (εσωτερικά και εξωτερικά)
  • Infographics
  • Οπτικοποιήσεις Δεδομένων
  • Podcasts

Η ομάδα των εύγλωττων copywriters, των δημιουργικών μυαλών, των εξειδικευμένων προγραμματιστών και των ταλαντούχων σχεδιαστών μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας με πρωτότυπες ιδέες που χρησιμοποιούν μια ποικιλία μορφών περιεχομένου.